Data: 
01/07/2017 - 14:15 to 02/07/2017 - 14:00
Local: 
Pombal
Ficheiros: 
AnexoTamanho
PDF icon Programa-Horário32.36 KB
PDF icon Regulamento160.52 KB